Statystyki

  • Odwiedziło nas: 125721
  • Do końca roku: 229 dni
  • Do wakacji: 40 dni

Kalendarium

Niedziela, 2021-05-16

Imieniny: Andrzeja, Jędrzeja

Jesteś tutaj:
  1. Start

 

 

 

Dzisiaj na tablicy

 

Dot. ubezpieczenia dzieci i młodzieży.

Przypominamy, że ubezpieczenie jest ważne od momentu zawarcia umowy, tj. zgłoszenia i uiszczenia składki przez Internet, dlatego prosimy aby ubezpieczyć dzieci najlepiej do końca sierpnia, gdyż poprzednie ubezpieczenie  jest ważne do dnia 31.08.2020r. Dzieci, których rodzice nie dopełnią tych formalności, nie będą miały ochrony od 1.09.2020r. Ubezpieczenie obejmuje wypadki w szkole i poza szkołą. 

 

UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Od nowego roku szkolnego 2020/2021 nie ma grupowego  ubezpieczenia dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Każdy Rodzic sam wybiera wariant, kwotę i składkę ubezpieczenia przez Internet wpisując kod MAM4. Ubezpieczenie jest ważne od momentu zawarcia umowy tj. zgłoszenia i uiszczenia składki.

Proponujemy SIGNAL IDUNA (to, co w zeszłym roku szkolnym).

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia – krok po kroku – wg załączonej ulotki umieszczonej w zakładce „Informacje dla Rodziców”.

  

Publikacja sprawozdania finansowego za 2019 rok

Zgodnie z par. 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe za rok 2019 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Chociczy wraz z załącznikami zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą www.nowemiasto.biuletyn.net w zakładce sprawozdania budżetowe. 

 

Aktualności

XXV Targi Edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych

W terminie 7-8 maja br. odbędą się XXV Targi Edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Hasło tegorocznej edycji, która odbędzie się w wersji on-line brzmi: Uwaga Edukacja!

Wielkopolski KUrator Oświaty zaprasza uczniów wraz z rodzicami do odwiedzenia

Konstytucja 3 maja

3 maja obchodzimy święto, którego celem jest upamiętnienie uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Z okazji tego święta, a także w ramach zadania dodatkowego z informatyki uczniowie klas VIA, VIB oraz VIIB przygotowali specjalne prace, aby uczcić ten dzień.

24 marca 2021 – XIX Przegląd Teatrów Dziecięcych

      Uczniowie klasy II a wzięli udział w XIX Przeglądzie Teatrów Dziecięcych organizowanych przez GOK w Nowym Mieście nad Wartą oraz Szkołę Podstawową w Kolniczkach.

19 marca 2021 – I Szkolny Konkurs Recytatorski „ Na spotkanie z wiosną”

     19 marca 2021 przywitaliśmy wiosnę pięknymi wierszami. Odbył się I Szkolny Konkurs Recytatorski „Na spotkanie z wiosną”. Z klas I – III udział wzięło 32 uczniów. Jury w każdej grupie wiekowej wybierało Mistrza Recytacji danej klasy.

 

8 MARCA - DZIEŃ KOBIET

      Dzień Kobiet na stałe wpisał się do szkolnego kalendarza. Co roku z okazji tego sympatycznego, marcowego święta w naszej szkolepojawiają się kwiaty, wiersze, piosenki, życzenia i drobne upominki dla wszystkich kobiet.

Nauczanie zdalne do 18.04.

Zajęcia w systemie zdalnym dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-VIII przedłużone do 18.04.2021r.

16. rocznica śmierci Naszego Patrona - św. Jana Pawła II

 
Dziś, 2 kwietnia, mija 16. rocznica śmierci Naszego Patrona, Wielkiego Polaka, Papieża- św. Jana Pawła II .
Pamiętajmy! 
Pamiętajmy zawsze o Nim, o Jego słowach, spuściźnie, o modlitwie.

Akcja "Zajączek" dla dzieci z Domu Dziecka w Górze zakończona

Dnia 29 marca zostały przekazane do Domu Dziecka w Górze paczuszki w ramach zbiórki zorganizowanej w Zespole Szkół w Chociczy. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się w akcję:)

 

Światowy Dzień Wody

      22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Wszyscy wiemy, że wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych  już 29 lat temu dostrzegło ten problem. Aby zwrócić naszą uwagę i uwrażliwić na sytuację...